Maethu anifeiliaid anwes CC-1801 AEOLUS rhyngwladol-lansio gyntaf

Sgwrs Nawr
Manylion y cynnyrch

UNED CC-1801

UNED AEOLUS

LANSIAD CYNTAF

Rheoli tymheredd cywir — bod yn gyfartal ym mhob man

Cywir Humidly rheoli — iach a chytbwys

Genhedlaeth ïonau negyddol — effaith wirioneddol ategol meddygol

Swyddogaeth sterileiddio — rhydd o croes-halogi

Atomization meddygol triniaeth swyddogaeth — gwneud y driniaeth yn fwy cyfleus

Crynodiad carbon deuocsid a System monitro — llinell i berffeithio i warchod bywyd

Uned goleuo swyddogaeth — creu amgylchedd therapiwtig gyfforddus

Gosod mecanwaith diogelwch — unrhyw bryderon yn cael eu defnyddio

Roedd dynol yn canolbwyntio ar ddylunio strwythurol — gweithrediad rhesymol, glân a hwylus


Ymchwiliad