Natur cemegol y baddon dŵr

Labordy cemeg dŵr fel y cyfrwng trosglwyddo gwres mewn dulliau gwresogi. Gosod y cynwysyddion o sylwedd ei gynhesu mewn dŵr, berwbwynt dŵr gradd 100, y dull yn addas ar gyfer y 100 ℃ tymheredd canlynol.

Rhoi deunydd i wresogi mewn dŵr, gan wresogi dŵr i sicrhau'r effaith o ddeunydd a gwresogi. yn gyffredinol, mae ymatebion i sylweddau yn y tiwb prawf, ac yna roi y tiwbiau prawf mewn bicer o ddŵr, yna rhoi thermomedr yn y bicer, gallwch reoli tymheredd. Mae gwresogi dŵr bath fantais o atal gormodol achosi gwres difrifol a uncontrollability y tymheredd, gwresogi y gellir esmwyth, mae llawer o adweithiau yn ei gwneud yn ofynnol i rheoli tymheredd llym, mae angen gwresogi baddon dŵr. Mae anfantais i wresogi dŵr bath yn gwresogi tymheredd yn gallu cyrraedd 100 gradd.