Ystyriaethau ar gyfer sychu dillad

1) ar ôl bwyta Cyfanswm pŵer wasieri a sychwyr dwylo, defnyddio soced arbennig, well na llenwi'r soced lluosog. Pan fydd y pŵer ei dorri oddi ar, fod yn ofalus i ddal y plwg a datgysylltu, nid ceisio tynnu gebl pŵer i osgoi difrod i plygiau a gwifrau yn cysylltu rhannau.
2) er mwyn osgoi tân, gwaharddiad llwyr ar sychu gyda hylif glanhau sych, olew anweddol a thoddyddion cemegol megis dillad deneuach.
3) yn dillad ar ôl iddynt llawn ac yna i sychwr dillad, hyn arbed amser, ac yn arbed. Peidiwch â gadael i ddŵr i sychwr dillad, nid i chwistrellu â dŵr, fel arall yn hawdd arwain at sioc drydan ac achosi difrod i sychwr dillad 4) er mwyn amddiffyn heneiddio anffurfiannau plastig, nid gwneud tân agos at sychwr dillad, a Peidiwch â defnyddio canhwyllau, coiliau mosgito ar gwres yn sychwr dillad.
5) bydd sychwyr dillad cyn y malurion a gymerwyd i net yn eich poced rhag ofn y mae gemau, gyhoeddwyr cerdyn, darnau arian a phobl eraill yn gwrthwynebu i a crafu drwm neu hyd yn oed achosi tân.
6) Tywyn yng nghefn y sychydd gyda llafnau cylchdroi, ac erthyglau ni ellir cyrraedd y porthladd sugno llaw. Er mwyn osgoi perygl, fel y dangosir yn Ffigur 8,112.
7) defnyddio sychydd i osod hidlyddion ac amserol hidlydd clir ar y gwallt. Ar goll neu heb hidlyddion bydd achosi y sychwr croniad mewnol o'r llwch, anodd glân a gall achosi eich sychydd i weithio allan.
8) sweaters, woolen a dillad, tyweli, megis fuzzing, crebachu. Nid addas ar gyfer 163 mewn sychwr. Cyffwrdd gludo, neu ddillad startshlyd yn gwahardd yn hollol sych neu gludo rhydwel yr Hidlydd ac achosi methiant.