Sychwr gweithio egwyddor

Gwresogydd gan ddefnyddio llif aer tymheredd uchel drwy sychu arwynebau sychu ofynnol, gwresogi dillad, ac gymryd i ffwrdd yn y dŵr a diflannodd, sy'n sychu cyflym y dillad. Cyffredin a ddefnyddir gwres gwresogi gwresogi, bydd lled-ddargludyddion (PTC) gwresogi gwresogydd lled-ddargludyddion yn yr Amgylchedd (yn neu o amgylch y sychydd) awtomatig yn lleihau pŵer a rheolaeth dillad amddiffynnol tymheredd uchel yn ogystal ag arbed ynni, diogel a dibynadwy. Nid effeithir arno gan amodau tywydd, rhai dylunio dillad a sychwr Cynulliad hawdd a datgymalu, hawdd a arbed gofod. Sychwyr dwylo sydd wedi'u dylunio'n dda gall gwres, defnyddio peiriant, gall y teulu ddod â llawer o gyfleustra, lleihau iard sychu mewn ardal fawr a darparu offer sychu effeithiol ar unrhyw adeg.