Ystyriaethau SPA

Humanization o'r offer Spa SPA cyffredinol presennol yn meddu ar nifer o gyfleusterau adloniant, fel: uwch sain, bar, gellir eu defnyddio i gynnes y lefel uchel o blaid teulu a ffrindiau, gellir defnyddio hefyd ar gyfer gweithgareddau busnes o bob math o hamdden ac adloniant.
SPA hydrotherapi offer mwy ganolbwyntio ar broblemau ansawdd, glanhau a chynnal a chadw dŵr, ac yn datrys y problemau yn y sector hwn. Pwll tro baddon ar ôl bydd pob defnydd yn gadael llawer o angen ei lanhau baw, enwedig bob ychydig ddyddiau i, piblinellau gweddillion carthion ac offer gall gynhyrchu bacteria. Pan mae chi nesaf yn defnyddio bacteria drwy ffroenellau yn y twba golchi, ymosod croen a brifo pobl. SPA Spa offer dylunio a hidlydd integredig yn cynnwys hidlo cwbl awtomatig a system diheintio parhaus cylchoedd, diheintio osôn effeithlon, mae ïonau arian yn puro y tair rhan, gyda defnydd rheolaidd o ychwanegion arbennig, llwyddodd SPA Spa offer i gadw'r dŵr yn gwbl glir, yn gyson â safonau diwydiant Cenedlaethol.